TẤM PIN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜIXem thêm

Tấm pin năng lương mặt trời

Tấm pin năng lượng mặt trời Longi 445W-450W

3.564.000 

Tấm pin năng lương mặt trời

Tấm pin năng lượng mặt trời canadian 525-545W

4.455.000 

Tấm pin năng lương mặt trời

Tấm pin năng lượng mặt trời canadian 425W~450W

3.564.000 

BIẾN TẦN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜIXem thêm

Biến tần năng lượng mặt trời

Inverter hybrid10kW

Biến tần năng lượng mặt trời

INVERTER SUNGROW 50KW

63.453.000 

Biến tần năng lượng mặt trời

INVERTER SUNGROW 110KW

110.207.000 

Biến tần năng lượng mặt trời

INVERTER SUNGROW 20KW

32.603.000 

Biến tần năng lượng mặt trời

INVERTER SUNGROW 33KW

46.916.000 

Biến tần năng lượng mặt trời

INVERTER SUNGROW 15KW

29.899.000 

Biến tần năng lượng mặt trời

INVERTER SUNGROW 5KW

14.633.000 

Biến tần năng lượng mặt trời

INVERTER SUNGROW 10KW

25.287.000 

ĐÈN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜIXem thêm

Đèn Năng Lượng Mặt Trời

ĐÈN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI SOKOYO CONCO 150W

29.976.298 

Đèn Năng Lượng Mặt Trời

ĐÈN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI SOKOYO CONCO 100W

20.475.532 

Đèn Năng Lượng Mặt Trời

ĐÈN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI SOKOYO LUMO 40W

10.474.970 

Đèn Năng Lượng Mặt Trời

ĐÈN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI SOKOYO TECO 20W

5.500.000 

Đèn Năng Lượng Mặt Trời

Đèn Năng Lượng Mặt Trời SOKOYO SOLO 15W

3.960.000 

Đèn Năng Lượng Mặt Trời

Đèn Năng Lượng Mặt Trời SOKOYO CONCO 120W

22.350.900 

Đèn Năng Lượng Mặt Trời

Đèn Năng Lượng Mặt Trời SOKOYO CONCO 80W

16.742.000 

Đèn Năng Lượng Mặt Trời

Đèn Năng Lượng Mặt Trời SOKOYO LUMO 60W

15.053.610 

Đèn Năng Lượng Mặt Trời

Đèn Năng Lượng Mặt Trời SOKOYO INTENSE 60W

13.836.900 

Đèn Năng Lượng Mặt Trời

Đèn Năng Lượng Mặt Trời SOKOYO AMBO 30W

7.414.000 

Đèn Năng Lượng Mặt Trời

Đèn Năng Lượng Mặt Trời SOKOYO NOVA 60W

17.440.500 

Đèn Năng Lượng Mặt Trời

Đèn Năng Lượng Mặt Trời SOKOYO NOVA 40W

13.255.000 

Đèn Năng Lượng Mặt Trời

Đèn năng lượng mặt trời SOKOYO CAPSOL 10W

2.094.400 

PHỤ KIỆN LẮP ĐẶTXem thêm

Phụ kiện lắp đặt

THANH RAIL YANGLIN

135.000 

Phụ kiện lắp đặt

KẸP CLIPLOCK YANGLIN

20.000 

Phụ kiện lắp đặt

CHÂN L YANGLIN

16.500 

Phụ kiện lắp đặt

CÁP ĐIỆN LEADER

10.000 

Phụ kiện lắp đặt

MC4 LEADER

16.500 

Phụ kiện lắp đặt

Tủ điện hòa lưới 25kW – 3 pha

11.958.000 

Phụ kiện lắp đặt

Tủ điện hòa lưới 20kW – 3 pha

10.958.000 

Phụ kiện lắp đặt

Tủ điện hòa lưới 8kW – 1 pha

5.958.000 
-18%

Phụ kiện lắp đặt

Tủ điện hòa lưới 15kW – 3 pha

5.480.000 
-14%

Phụ kiện lắp đặt

Tủ điện hòa lưới 10kW – 3 pha

5.480.000 
-10%

Phụ kiện lắp đặt

Tủ điện hòa lưới 5kW – 1pha !

3.330.000 
-16%

Phụ kiện lắp đặt

Tủ điện hòa lưới 3kW – 1 pha

2.250.000 

THIẾT BỊ NOARK ELECTRICXem thêm