TẤM PIN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜIXem thêm

Tấm pin năng lương mặt trời

Tấm pin năng lượng mặt trời Longi 445W-450W

2.946.790 

Tấm pin năng lương mặt trời

Tấm pin năng lượng mặt trời canadian 525-545W

3.674.000 

Tấm pin năng lương mặt trời

Tấm pin năng lượng mặt trời canadian 425W~450W

3.375.000 

BIẾN TẦN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜIXem thêm

Biến tần năng lượng mặt trời

Inverter hybrid10kW

Biến tần năng lượng mặt trời

INVERTER SUNGROW 50KW

63.453.000 

Biến tần năng lượng mặt trời

INVERTER SUNGROW 110KW

110.207.000 

Biến tần năng lượng mặt trời

INVERTER SUNGROW 20KW

32.603.000 

Biến tần năng lượng mặt trời

INVERTER SUNGROW 33KW

46.916.000 

Biến tần năng lượng mặt trời

INVERTER SUNGROW 15KW

29.899.000 

Biến tần năng lượng mặt trời

INVERTER SUNGROW 5KW

14.633.000 

Biến tần năng lượng mặt trời

INVERTER SUNGROW 10KW

25.287.000 

PHỤ KIỆN LẮP ĐẶTXem thêm

Phụ kiện lắp đặt

THANH RAIL YANGLIN

135.000 

Phụ kiện lắp đặt

KẸP CLIPLOCK YANGLIN

20.000 

Phụ kiện lắp đặt

CHÂN L YANGLIN

16.500 

Phụ kiện lắp đặt

CÁP ĐIỆN LEADER

10.000 

Phụ kiện lắp đặt

MC4 LEADER

16.500 

Phụ kiện lắp đặt

Tủ điện hòa lưới 25kW – 3 pha

11.958.000 

Phụ kiện lắp đặt

Tủ điện hòa lưới 20kW – 3 pha

10.958.000 

Phụ kiện lắp đặt

Tủ điện hòa lưới 8kW – 1 pha

5.958.000 

THIẾT BỊ NOARK ELECTRICXem thêm

ĐÈN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜIXem thêm

-7%

Đèn Năng Lượng Mặt Trời SPLIT TYPE

Đèn Năng Lượng Mặt Trời SOKOYO CONCO 120W

18.868.000 
-7%

Đèn Năng Lượng Mặt Trời

Đèn Năng Lượng Mặt Trời SOKOYO CONCO 80W

14.133.000 
-7%

Đèn Năng Lượng Mặt Trời SPLIT TYPE

Đèn Năng Lượng Mặt Trời SOKOYO LUMO 60W

10.502.000 
-7%

Đèn Năng Lượng Mặt Trời ALL IN TWO

Đèn Năng Lượng Mặt Trời SOKOYO INTENSE 60W

11.681.000 
-7%

Đèn Năng Lượng Mặt Trời ALL IN TWO

Đèn Năng Lượng Mặt Trời SOKOYO AMBO 30W

6.258.000 
-7%

Đèn Năng Lượng Mặt Trời ALL IN ONE

Đèn Năng Lượng Mặt Trời SOKOYO NOVA 60W

14.722.000 
-7%

Đèn Năng Lượng Mặt Trời ALL IN ONE

Đèn Năng Lượng Mặt Trời SOKOYO NOVA 40W

11.189.000 
-7%

Đèn Năng Lượng Mặt Trời ALL IN ONE

Đèn năng lượng mặt trời SOKOYO CAPSOL 10W

1.768.000 

LỌC NƯỚC TỔNG SINH HOẠTXem thêm

-29%

Lọc nước sinh hoạt

Lõi lọc SH-1500

2.500.000 
-22%

Lọc nước tổng

LÕI LỌC SH-3000

3.500.000 
-15%

Lọc nước sinh hoạt

LÕI LỌC SH-2000

2.990.000 

HỆ THỐNG LỌC KHÔNG KHÍXem thêm