TẤM PIN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜIXem thêm

Tấm pin năng lương mặt trời

Tấm pin năng lượng mặt trời Longi 445W-450W

3.564.000 

Tấm pin năng lương mặt trời

Tấm pin năng lượng mặt trời canadian 525-545W

4.455.000 

Tấm pin năng lương mặt trời

Tấm pin năng lượng mặt trời canadian 425W~450W

3.564.000 

BIẾN TẦN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜIXem thêm

Biến tần năng lượng mặt trời

Inverter hybrid10kW

Biến tần năng lượng mặt trời

INVERTER SUNGROW 50KW

63.453.000 

Biến tần năng lượng mặt trời

INVERTER SUNGROW 110KW

110.207.000 

Biến tần năng lượng mặt trời

INVERTER SUNGROW 20KW

32.603.000 

Biến tần năng lượng mặt trời

INVERTER SUNGROW 33KW

46.916.000 

Biến tần năng lượng mặt trời

INVERTER SUNGROW 15KW

29.899.000 

Biến tần năng lượng mặt trời

INVERTER SUNGROW 5KW

14.633.000 

Biến tần năng lượng mặt trời

INVERTER SUNGROW 10KW

25.287.000 

PHỤ KIỆN LẮP ĐẶTXem thêm

Phụ kiện lắp đặt

THANH RAIL YANGLIN

135.000 

Phụ kiện lắp đặt

KẸP CLIPLOCK YANGLIN

20.000 

Phụ kiện lắp đặt

CHÂN L YANGLIN

16.500 

Phụ kiện lắp đặt

CÁP ĐIỆN LEADER

10.000 

Phụ kiện lắp đặt

MC4 LEADER

16.500 

Phụ kiện lắp đặt

Tủ điện hòa lưới 25kW – 3 pha

11.958.000 

Phụ kiện lắp đặt

Tủ điện hòa lưới 20kW – 3 pha

10.958.000 

Phụ kiện lắp đặt

Tủ điện hòa lưới 8kW – 1 pha

5.958.000 

THIẾT BỊ NOARK ELECTRICXem thêm

ĐÈN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜIXem thêm

Đèn Năng Lượng Mặt Trời

ĐÈN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI SOKOYO CONCO 150W

29.976.298 

Đèn Năng Lượng Mặt Trời

ĐÈN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI SOKOYO CONCO 100W

20.475.532 

Đèn Năng Lượng Mặt Trời

ĐÈN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI SOKOYO LUMO 40W

10.474.970 

Đèn Năng Lượng Mặt Trời

ĐÈN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI SOKOYO TECO 20W

5.500.000 

Đèn Năng Lượng Mặt Trời

Đèn Năng Lượng Mặt Trời SOKOYO SOLO 15W

3.960.000 

Đèn Năng Lượng Mặt Trời

Đèn Năng Lượng Mặt Trời SOKOYO CONCO 120W

22.350.900 

Đèn Năng Lượng Mặt Trời

Đèn Năng Lượng Mặt Trời SOKOYO CONCO 80W

16.742.000 

Đèn Năng Lượng Mặt Trời

Đèn Năng Lượng Mặt Trời SOKOYO LUMO 60W

15.053.610 

Đèn Năng Lượng Mặt Trời

Đèn Năng Lượng Mặt Trời SOKOYO INTENSE 60W

13.836.900 

Đèn Năng Lượng Mặt Trời

Đèn Năng Lượng Mặt Trời SOKOYO AMBO 30W

7.414.000 

Đèn Năng Lượng Mặt Trời

Đèn Năng Lượng Mặt Trời SOKOYO NOVA 60W

17.440.500 

Đèn Năng Lượng Mặt Trời

Đèn Năng Lượng Mặt Trời SOKOYO NOVA 40W

13.255.000 

Đèn Năng Lượng Mặt Trời

Đèn năng lượng mặt trời SOKOYO CAPSOL 10W

2.094.400 

LỌC NƯỚC TỔNG SINH HOẠTXem thêm

-17%
57.800.000 
-17%
50.800.000 
-17%
44.800.000 
-16%
27.400.000 
10.680.000 
-29%

Lọc nước tổng sinh hoạt

Lõi lọc SH-1500

2.500.000 
-14%
17.200.000 
-22%

Lọc nước tổng sinh hoạt

LÕI LỌC SH-3000

3.500.000 
-15%

Lọc nước tổng sinh hoạt

LÕI LỌC SH-2000

2.990.000 

LỌC NƯỚC ION KIỀMXem thêm

Đèn Năng Lượng Mặt Trời

ĐÈN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI SOKOYO CONCO 150W

29.976.298 

Đèn Năng Lượng Mặt Trời

ĐÈN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI SOKOYO CONCO 100W

20.475.532 

Đèn Năng Lượng Mặt Trời

ĐÈN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI SOKOYO LUMO 40W

10.474.970 

Đèn Năng Lượng Mặt Trời

ĐÈN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI SOKOYO TECO 20W

5.500.000 

Đèn Năng Lượng Mặt Trời

Đèn Năng Lượng Mặt Trời SOKOYO SOLO 15W

3.960.000 
-17%
57.800.000 
-17%
50.800.000 
-17%
44.800.000 

HỆ THỐNG LỌC KHÔNG KHÍXem thêm

-15%

Hệ thống lọc không khí

Máy lọc không khí Coway HERO (APM-1010DH)

14.025.000 
-15%

Hệ thống lọc không khí

Máy lọc không khí Coway TUBA (AP-3008FH)

22.950.000 
-42%

Hệ thống lọc không khí

Máy lọc không khí Coway STORM (AP-1516D)

9.800.000 
-47%

Hệ thống lọc không khí

Máy lọc không khí Coway Classic( AP-1018F)

8.300.000 
-25%

Hệ thống lọc không khí

Máy lọc không khí Coway COWBOY (AP-1008DH)

10.125.000 
-40%

Hệ thống lọc không khí

Máy lọc không khí Coway SWAN (AP-1008CH)

6.600.000 
-20%

Hệ thống lọc không khí

Máy lọc không khí Coway NAMSAN (AP-1009CH)

6.800.000 
-50%

Hệ thống lọc không khí

Máy lọc không khí Coway JERU (AP-0509DH)

3.000.000