0981.575.995

Showing all 14 results

-14%

Phụ kiện lắp đặt

Tủ điện hòa lưới 10kW – 3 pha

6,358,000  5,480,000 
-18%

Phụ kiện lắp đặt

Tủ điện hòa lưới 15kW – 3 pha

6,658,000  5,480,000 

Phụ kiện lắp đặt

Tủ điện hòa lưới 20kW – 3 pha

10,958,000 

Phụ kiện lắp đặt

Tủ điện hòa lưới 25kW – 3 pha

11,958,000 
-16%

Phụ kiện lắp đặt

Tủ điện hòa lưới 3kW – 1 pha

2,670,000  2,250,000 
-10%

Phụ kiện lắp đặt

Tủ điện hòa lưới 5kW – 1pha !

3,685,000  3,330,000 

Phụ kiện lắp đặt

Tủ điện hòa lưới 8kW – 1 pha

5,958,000